Upit Translajtanija, pronađeno natuknica: 3

Translajtanija

Translajtanija (njem. Transleithanien), zemlja s »ove«, lijeve strane rijeke Leithe; nakon Austro-ugarske ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

Cislajtanija

Cislajtanija (njem. Cisleithanien), zemlja s »ove«, desne strane rijeke Leithe; nakon Austro-ugarske ...