Upit Trogir, pronađeno natuknica: 121

Gentile da Montefiore

Gentile da Montefiore [62721enti:'le ~ montefio:'re], papinski legat (Montefiore, između 1240. i 1250 – ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

grčka kolonizacija na Jadranu

grčka kolonizacija na Jadranu, naziv za naseljavanje antičkih Grka na jadranskim otocima i istočnoj ...

Hrabar, Dubravka

Hrabar, Dubravka, hrvatska pravnica (Trogir, 31. VII. 1956). Doktorirala 1991. na Pravnome fakultetu ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

inkunabula

inkunabula (lat. mn. sr. roda incunabula: povoji; začetak, od cunae: kolijevka), prvotisak, najstariji ...

Ivan Trogirski, bl.

Ivan Trogirski (Orsini), bl., trogirski biskup (Osor, oko 1034 – Trogir, 1111). Podrijetlom je iz rimske ...

Karlo I. Robert

Karlo I. Robert, hrvatsko-ugarski kralj od 1301 (Napulj, 1288 – Višegrád, 16. VII. 1342). Sin Karla ...

Katalinić, Palma

Katalinić, Palma, hrvatska književnica (Trogir, 14. VI. 1927 – Zagreb, 13. IX. 2013). Završila učiteljsku ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >