Upit Troja, pronađeno natuknica: 29

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Filoktet

Filoktet (grč. Φıλοϰτήτης, Philoktḗtēs), junak iz grčkoga mita. Tesalski kralj, naslijedio Heraklov ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

ikonostas

ikonostas (ikono- + grčki στάσıς: položaj), pregrada (kamena, drvena ili kovinska) koja u crkvi dijeli ...

Ilijada

Ilijada (grčki Ἰλιάς, Iliás, doslovno: Pjesma o Iliju), grčki ep autorom kojega se tradicionalno drži ...

kantar (arheologija)

kantar (grč. ϰάνϑαρος), antička keramička ili metalna posuda za piće s dvjema nasuprotnim ručkama koje ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

Kotor

Kotor, gradić, općinsko središte i luka u Boki kotorskoj, Crna Gora; 961 st. (2011). Leži na krajnjem ...

Krk (grad)

Krk, grad, luka i ljetovalište na jugozapadnoj obali istoimenog otoka; 3935 st. (2021). Najveće je otočno ...

Mizija

Mizija (grč. Mυσία, Mysía, lat. Mysia), antička pokrajina u sjeverozapadnoj Maloj Aziji, s granicama ...

|<  1 (2)  3