Upit Vindija, pronađeno natuknica: 16

Vindija

Vindija, špilja u klancu Velika Sutinska, kraj sela Donja Voća u Hrvatskom zagorju. Ulaz, oblikovan ...

Vindija d.d.

Vindija d.d., hrvatsko prehrambeno poduzeće sa sjedištem u Varaždinu. Osnovana je 1959., a u početku ...

Coelodonta antiquitatis

Coelodonta antiquitatis [ce:lodo'nta antikuita:'tis], izumrli fosilni vunasti nosorog iz doba gornjopleistocenskih ...

gorgonzola

gorgonzola (po talijanskom gradu Gorgonzola), polutvrdi kravlji sir sasušene kore, bijele do blago rumene ...

Koka d.o.o.

Koka d.o.o., hrvatsko peradarsko-prehrambeno industrijsko poduzeće sa sjedištem u Varaždinu. Tvrtka ...

mesne prerađevine

mesne prerađevine, proizvodi dobiveni preradbom mesa koji, prema kakvoći i primijenjenim tehnološkim ...

moustérien

moustérien [musteʀj63338'], kultura srednjega paleolitika, nazvana prema nalazištu Le Moustier u Francuskoj. ...

neandertalci

neandertalci, populacija praljudi iz srednjega paleolitika, nazvana prema fosilnim ostatcima nađenima ...

ovčarstvo

ovčarstvo, grana stočarstva u kojoj su glavni proizvodi meso, mlijeko i vuna, a sporedni krzno, koža, ...

pečenac

pečenac (brojler), tovno pile za pečenje, obično industr. proizvodnje, dobiveno križanjem posebnih tovnih ...

(1)  2