Upit Zadar, pronađeno natuknica: 337

Kačići

Kačići, hrvatski plemićki rod. Izvorno se razvilo na području ranosrednjovjekovne Lučke županije sa ...

Kalinić, Pavle

Kalinić, Pavle, hrvatski politolog i pisac (Zadar, 6. VI. 1959). Diplomirao (1982) i magistrirao temom ...

Kaliterna, Luka - Barba

Kaliterna, Luka - Barba, hrvatski športaš (Split, 13. X. 1893 – Split, 25. II. 1984). Bio je nogometni ...

kapetanija, lučka

kapetanija, lučka, pomorsko upravno tijelo kojim upravlja lučki kapetan, a obavlja nadzor plovidbe u ...

Karaman, Matej

Karaman, Matej, hrvatski pisac, zadarski nadbiskup (Split, 6. VI. 1700 – Zadar, 7. V. 1771). Školovao ...

Karamarko, Tomislav

Karamarko, Tomislav, hrvatski političar (Zadar, 25. V. 1959). Diplomirao povijest na Filozofskome fakultetu ...

Karnarutić, Barne

Karnarutić (Krnarutić), Barne (Brne), hrvatski pjesnik (Zadar, između 1515. i 1520 – Zadar, ? 1573). ...

Kasandrić, Ivan

Kasandrić, Ivan, hrvatski pravnik, povjesničar i publicist (Zadar, 7. III. 1919 – Hvar, 15. IX. 1995). ...

Kašić, Ivan

Kašić (Cassio, Cassius), Ivan (Giovanni, Zuanne, Johannes), hrvatski ljetopisac (? Nin, oko 1620 – Zadar, ...

Katunarić, Mihajlo

Katunarić, Mihajlo, hrvatski ihtiolog (Zadar, 5. IX. 1847 – Zadar, 23. XII. 1912). Studirao kemiju, ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|