Upit Zadar, pronađeno natuknica: 335

Venecija (Mletačka Republika)

Venecija ili Mletačka Republika (tal. Venezia ili Repubblica di San Marco), pomorska i trgovačka republika ...

Venier, Deodat

Venier [veniẹ'r], Deodat, humanist (Venecija, ? – Zadar, 1485). Član mletačke patricijske obitelji Venier. ...

Venier, Lovro

Venier, Lovro, zadarski nadbiskup 1428–49 (Venecija, ? – Zadar, 1449). Doktor kanonskoga prava. Bio ...

Vereš, Tomo

Vereš, Tomo, hrvatski filozofski i teološki pisac (Subotica, Vojvodina, 24. II. 1930 – Zagreb, 9. XII. 2002). ...

Vidović, Ana

Vidović, Ana, hrvatska pjesnikinja (Šibenik, 7. IX. 1800 – Zadar, 12. IX. 1879). Prva pjesnikinja u ...

Vidulić, Jerolim

Vidulić, Jerolim, hrvatski humanist i lirik (Zadar, oko 1440 – Zadar, 1499). Svećenik, od 1483. javni ...

Vinjalić, Gašpar Petar

Vinjalić, Gašpar Petar, hrvatski povjesničar (Zadar, 3. X. 1707 – Visovac, 16. V. 1781). Franjevački ...

Vinski-Gasparini, Ksenija

Vinski-Gasparini, Ksenija, hrvatska arheologinja (Zadar, 25. VII. 1919 – Zagreb, 30. VII. 1995). U Zagrebu ...

Vlahov, Romano

Vlahov, Romano, hrvatski industrijalac (Prvić Šepurine, 18. XI. 1838 – Zadar, 13. XI. 1895). Isprva ...

Vojnović, Đuro

Vojnović, Đuro, hrvatski pravnik i političar (Herceg Novi, Crna Gora, 26. IX. 1833 – Zadar, 11. IX. 1895). ...

|<  < (31)  32  33  34