Upit Zemlja, pronađeno natuknica: 831

Nova zemlja

Nova zemlja (ruski Novaja Zemlja / Новая Земля [no'vəjə z’iml’a']), otočna skupina u Arktičkome oceanu, ...

Ognjena Zemlja

Ognjena Zemlja (španjolski Tierra del Fuego), otočna skupina na krajnjem jugu Južne Amerike; oko 73 000 km2. ...

Palmerova Zemlja

Palmerova Zemlja [pα:'məɹ~], južni dio Antarktičkoga poluotoka, zapadna Antarktika. Unutrašnjost je ...

radiolarijska zemlja

radiolarijska zemlja (prema znanstv. lat. Radiolaria: zrakaši, od kasnolat. radiolus: zrakica) →  kremena ...

Sjeverna zemlja

Sjeverna zemlja (ruski Severnaja Zemlja / Северная Земля [s’e'v’irnəjə z’iml’a']; do 1926. Zemlja cara ...

terra rossa

terra rossa [tε'r:a rɔ's:a] (tal.: crvena zemlja, crvenica) →  tlo ...

Viktorijina zemlja

Viktorijina zemlja, dio Antarktike između Rossova mora, Indijskoga oceana i francuskog sektora, tj. ...

Wilkesova Zemlja

Wilkesova Zemlja [wi'lks~], dio istočne Antarktike, pripada australskom sektoru. Pruža se između Obale ...

Adam (religija)

Adam (hebrejski ‘ādām: čovjek, možda < ‘adāmāh: zemlja, tj.: zemljani), opće ime za čovjeka ili ljudski ...

afel

afel (apo-, tj. aph- ili ap’ + grč. ἥλıος: Sunce), najudaljenija točka putanje nekoga Sunčeva pratioca ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|