Upit ab urbe condita, pronađeno natuknica: 6

ab urbe condita

ab urbe condita [~ u'rbe ko'ndita:] (lat.: od osnutka grada, tj. Rima), kratica a. u. c., datiranje ...

anno

anno [a'n:o:] (lat. ablativ od annus: godina), u godini, godine. Anno currente, u ovoj, u tekućoj godini; ...

era

era (kasnolat. aera), vremensko razdoblje, računanje vremena, neprekinut slijed godina kojemu je početak ...

Hermann von Reichenau

Hermann von Reichenau [hε'rman fɔn rại'62179ənau] (lat. Hermannus Contractus), njemački kroničar, matematičar ...

Livije, Tit

Livije, Tit (lat. Titus Livius [ti'tus li:'wi·us]), rimski povjesničar (Patavium, danas Padova, 59. pr. Kr. ...

Romul i Rem

Romul i Rem (lat. Romulus, Remus), prema rimskom mitu, blizanci boga Marsa i Reje Silvije, kćeri Numitora, ...