Upit aditivi, pronađeno natuknica: 10

aditivi

aditivi (lat. additivus: dodatan), kemijske tvari koje se u malenim količinama dodaju različitim proizvodima ...

antistatici

antistatici (anti- + -statik), tvari koje sprječavaju ili smanjuju stvaranje elektrostatičkog naboja ...

kriobiologija

kriobiologija (grč. ϰρύος: studen, mraz + biologija), grana biologije koja proučava djelovanje niskih ...

Monsanto

Monsanto [mɔ:nsæ'ntou], američka tvrtka za proizvodnju i prodaju agrokemijskih proizvoda (herbicidi, ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički upotrebljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

prehrana

prehrana (hranjenje), unošenje u organizam hranidbenih tvari potrebnih za proizvodnju energije, izgradnju ...

tekst

tekst (lat. textum: tkanje; sastavljanje). 1. Osobit slijed riječi i oznaka kakva rukopisa ili knjige, ...

teratogeneza

teratogeneza (grč. τέρας, genitiv τέρατος: nakaza + -geneza), proces nastanka nakaznosti u ljudi, životinja ...

tribologija

tribologija (grč. τρίβειν: trljati + -logija), znanstv. disciplina koja proučava zbivanja na površinama ...

(1)