Upit aerenhim, pronađeno natuknica: 3

aerenhim

aerenhim (aero- + grč. ἔγγυμα: naljev) →  parenhim ...

idioblast

idioblast (idio- + -blast). 1. U botanici, pojedinačna specijalizirana biljna stanica osnovnog tkiva, ...

parenhim

parenhim (grč. παρέγχυμα), osnovna trajna tkiva u biljaka, sastavljena većinom od živih stanica, tankih ...