Upit ahatina, pronađeno natuknica: 1

ahatina

ahatina (Achatina), rod najvećih kopnenih jestivih puževa plućnjaka; žive u nizinskim krajevima trop. ...