Upit akacija, pronađeno natuknica: 21

skrab

skrab (engl. scrub), skupni naziv za suhe austral. šikare različitih kserofitnih grmova. Ta je vegetacija ...

|<  1  2 (3)