Upit akcelerator čestica, pronađeno natuknica: 18

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

Bevatron

Bevatron (BeV: bilijun elektronvolta + [synchro]tron), sinkrotronski akcelerator čestica, energije 6 GeV, ...

Cockcroft, John Douglas

Cockcroft [kɔ'krɔft], John Douglas, engleski nuklearni fizičar (Todmorden, West Yorkshire, 27. V. 1897 ...

DESY

DESY (njem. izgovor [de:'zy, de:'zi]), kratica za Deutsches Elektronen-Synchrotron, njemački elektronski ...

elektromagnet

elektromagnet (elektro- + magnet), naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna ...

Fermilab

Fermilab (akronimi od engl. Fermi National Accelerator Laboratory), američki laboratorij za fiziku čestica, ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

LHC

LHC (akronim od engl. Large Hadron Collider: veliki hadronski sudarivač), najveći i najsnažniji akcelerator ...

neutronski generator

neutronski generator, akcelerator čestica niže energije (nekoliko stotina kiloelektronvolta), koji s ...

nuklearna fizika

nuklearna fizika, grana fizike koja proučava građu atomske jezgre i s njom povezane procese: fisiju, ...

(1)  2