Upit alžir, pronađeno natuknica: 103

riga

riga (dalmatoromanski < latinski eruca) (rikula; Eruca sativa), jednogodišnja ili dvogodišnja biljka ...

Robert, Paul

Robert [ʀɔbε:'ʀ], Paul, francuski pravnik, leksikograf i nakladnik (Orléansville, danas Ech-Chéliff, ...

Roblès, Emmanuel

Roblès [ʀɔblɛ's], Emmanuel, francuski romanopisac i dramatičar (Oran, Alžir, 4. V. 1914 – Boulogne-Billancourt, ...

Sahara

Sahara, pustinja u sjevernoj Africi, najveća u svijetu; obuhvaća oko 9 000 000 km2. Pruža se od Atlantskog ...

Saint-Laurent, Yves

Saint-Laurent [s63338lɔʀ8118'], Yves, francuski modni kreator (Oran, Alžir, 1. VIII. 1936 – Pariz, 1. VI. 2008). ...

Saint-Saëns, Camille

Saint-Saëns [s63338s8118:'s], Camille, francuski skladatelj, pijanist, orguljaš i glazbeni pisac (Pariz, 9. X. 1835 ...

santim

santim (franc. centime [s8118ti'm]), stoti dio novčane jedinice u nizu afričkih (Alžir, Burundi, Etiopija, ...

Sénac, Jean

Sénac [sena'k], Jean, alžirski pjesnik francuskoga izraza (Beni Saf, 29. XI. 1926 – Alžir, 30. VIII. 1973). ...

Sjevernoafrički desant

Sjevernoafrički desant, združeni napadaj savezničkih angloameričkih postrojba s mora na luke Maroka ...

Skikda

Skikda [~da'] (Sakīkdah; prije Philippeville [filipvi'l]), grad i luka na obali Sredozemnoga mora, sjeveroistočni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >