Upit alfa, pronađeno natuknica: 96

alfa

alfa (grčki ἄλφα, álpha; A, α). 1. Prvo slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga alef kao znak ...

Alfa Bika

Alfa Bika, zvijezda aldebaran ...

Alfa Blizanaca

Alfa Blizanaca, zvijezda kastor ...

Alfa Centaura

Alfa Centaura, zvijezda →  rigil kentaur ...

Alfa Centaura C

Alfa Centaura C, zvijezda proksima centaura ...

Alfa Djevice

Alfa Djevice, zvijezda spika ...

Alfa Eridana

Alfa Eridana, zvijezda ahernar ...

Alfa Hidre

Alfa Hidre, zvijezda alfard ...

alfa i omega

alfa i omega, izraz načinjen od imena prvoga i posljednjega slova u grčkom alfabetu (A, alfa, Ω, omega) ...

Alfa Južne ribe

Alfa Južne ribe, zvijezda fomalhaut ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10