Upit alfa, pronađeno natuknica: 96

brojevni sustav

brojevni sustav, skup znakova i pravila za zapisivanje brojeva. Broj se može izraziti jednom ili više ...

Centaur

Centaur (Kentaur, latinski Centaurus [centạu'rus], oznaka: Cen), veliko zviježđe južnoga neba koje se ...

ćirilica

ćirilica, jedna od dviju slavenskih azbuka. Za razliku od glagoljice, ćirilica je opstala kao službeno ...

Deneb

Deneb (arapski ḏanab: rep) (Alfa Labuda, α Cygni), najsjajnija zvijezda u zviježđu Labudu i dvadeseta ...

Dlijeto

Dlijeto (latinski Caelum [ce:'lum], oznaka: Cae) malo zviježđe južnoga neba između zviježđa Golubice, ...

Dubhe

Dubhe [du'be] (srednjovj. lat. < arap. dubba: medvjedica) (Alfa Velikoga medvjeda, α Ursae Majoris), ...

elektroencefalografija

elektroencefalografija (elektro- + encefalografija) (kratica EEG), dijagnostička i istraživačka tehnika ...

Fajans, Kasimir

Fajans [fa'~], Kasimir, američki fizičar i kemičar poljskoga podrijetla (Varšava, 27. V. 1887 – Ann ...

Fangio, Juan Manuel

Fangio [fa'nxio], Juan Manuel, argentinski automobilist (Balcarce, 24. VI. 1911 – Buenos Aires, 17. VII. 1995). ...

Fiat Spa

Fiat Spa (akronim od tal. Fabbrica Italiana Automobili Torino), najveći talijanski proizvođač automobila, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10