Upit algebarski izraz, pronađeno natuknica: 10

algebarski izraz

algebarski izraz, matematički izraz napisan s općim brojevima, tj. s pomoću konstanata (a, b, c), varijabla ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

aritmetički izraz

aritmetički izraz, svaka kombinacija brojeva povezana aritmetičkim operacijama (postupcima). Kako je ...

binom

binom (kasnolat. binomius: dvoimen), dvočlani algebarski izraz sastavljen od dvaju monoma povezanih ...

Fibonaccijev niz

Fibonaccijev niz (Fibonaccijevi brojevi) [fibona'č:i~] (po Leonardu Fibonacciju), slijed prirodnih brojeva ...

monom

monom (mon- + -nom), jednočlani algebarski izraz koji obuhvaća množenje i potenciranje varijabli i množenje ...

polinom

polinom (poli- + -nom), višečlani algebarski izraz koji je u slučaju jedne varijable zbroj monoma (članova) ...

trinom

trinom, (tri- + -nom), tročlani algebarski izraz sastavljen od triju monoma povezanih znakom + ili –, ...

casus irreducibilis

casus irreducibilis [ka:'zus ir:edu:ci'bilis] (lat.: nesvediv slučaj), slučaj kada se kubna jednadžba ...

matematički izraz

matematički izraz, konačno mnogo matematičkih znakova (brojeva, simbola, zagrada, operatora) kojima ...

(1)