Upit alpski žar, pronađeno natuknica: 2

alpski žar

alpski žar, svjetlosna pojava koja se kadšto zapaža u planinskim predjelima kad se Sunce nalazi tik ...

optika atmosfere

optika atmosfere, grana fizike koja proučava pojave nastale lomom, odbijanjem, polarizacijom, raspršivanjem ...