Upit amonijak, pronađeno natuknica: 50

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

kemijski spojevi

kemijski spojevi, složene čiste tvari stalna sastava, građene od atoma različitih elemenata. Prema broju ...

kolaps

kolaps (srednjovj. lat. collapsus, od lat. collabi: srušiti se), obična nesvjestica, kratkotrajan gubitak ...

koma (više značenja)

koma (lat. coma < grč. ϰόμη: kosa, vlasi). 1. U astronomiji, magličasti ovoj kometske jezgre koji zajedno ...

maser

maser [mẹi'zəɹ] (akronim od engl. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje ...

mokraćna kiselina

mokraćna kiselina, bijela kristalna tvar, produkt metabolizma purina. Izlučuje se mokraćom. Njezine ...

Neptun (astronomija)

Neptun, najudaljeniji planet u Sunčevu sustavu. Proračunom su ga, na temelju gravitacijskoga poremećaja ...

nitridi

nitridi (prema novolat. nitrogenium: dušik), spojevi metala (rjeđe nemetala) s dušikom. Mogu se dobiti ...

nitrogenaze

nitrogenaze (prema novolat. nitrogenium: dušik), enzimi koji kataliziraju redukciju atmosferskoga dušika ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

|<  1  2 (3)  4  5