Upit andaluzit, pronađeno natuknica: 2

andaluzit

andaluzit, rompski mineral, jedna od triju modifikacija aluminijeva silikata, Al2SiO5, sastojak kontaktno ...

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...