Upit antanta, pronađeno natuknica: 12

antanta

antanta (franc. entente: sporazum), sporazum između dviju ili više država radi postizanja određenog ...

Balkanski pakt

Balkanski pakt (također Balkanski sporazum ili Balkanska antanta), obrambeni savez Jugoslavije, Grčke, ...

Baltička antanta

Baltička antanta, savez Litve, Letonije i Estonije sklopljen 1934. na temelju ravnopravnosti i suradnje ...

Mala antanta

Mala antanta  →  antanta ...

Sredozemna antanta

Sredozemna antanta →  antanta ...

Avramovski, Živko

Avramovski [~ra'~], Živko, makedonski povjesničar (Neprošteno kraj Tetova, 23. X. 1926 – Beograd, 9. XI. 2020). ...

Dodekanez

Dodekanez (Dodekanisa, novogrčki Δωδεϰάνησα, Dōdekánēsa [δοδeka'nisa] i Dodekanisos, Δωδεϰάνησος, Dōdekánēsos ...

Jugoslavenski odbor

Jugoslavenski odbor, organizacija hrvatskih, srpskih i slovenskih političkih emigranata iz Austro-Ugarske ...

Jugoslavija

Jugoslavija, država nekoliko južnoslavenskih i drugih naroda koja je u razdoblju od 1918. do 2003. imala ...

kolonije

kolonije (lat. colonia: naseobina), države, zemlje ili teritoriji u gospodarskoj i političkoj ovisnosti ...

(1)  2