Upit antena, pronađeno natuknica: 26

mikrovalna tehnika

mikrovalna tehnika, dio elektrotehnike u kojem uređaji i sustavi rade s tzv. mikrovalovima, tj. s elektromagnetskim ...

nanotehnika

nanotehnika (nanotehnologija) (grč. ν8118νος ili νάννος: patuljak + tehnika), skup disciplina koje se bave ...

pokretne telekomunikacije, javne

pokretne telekomunikacije, javne, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

radiogoniometrija

radiogoniometrija (radio- + goniometrija), radionavigacijski postupak za određivanje tzv. radiosmjera ...

radiokomunikacije

radiokomunikacije (radio- + komunikacija), elektroničke komunikacije u kojima se informacija prenosi ...

radioodašiljač

radioodašiljač, elektronički uređaj za stvaranje moduliranog električnog signala, koji neku informaciju ...

radiotehnika

radiotehnika (radio- + tehnika), područje elektronike koje se bavi prijenosom informacija s pomoću elektromagnetskih ...

radioteleskop

radioteleskop (radio- + teleskop), astronomski uređaj za prihvat i mjerenje jakosti svemirskih radiovalova. ...

radiovalovi

radiovalovi, dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije, ...

|<  1 (2)  3