Upit antibiotici, pronađeno natuknica: 48

stomatitis

stomatitis (grčki στόμα, genitiv: στόματoς: usta + -itis), upala sluznice usne šupljine nastala kao ...

sulfonamidi

sulfonamidi (sulfon[ske kiseline] + amidi), kemoterapeutici, amidi sulfonskih kiselina. Njihova je primjena ...

tabletomanija

tabletomanija (tablete + -manija), nekontrolirano uzimanje različitih tvari (u tabletnom i netabletnom ...

teratogeneza

teratogeneza (grč. τέρας, genitiv τέρατος: nakaza + -geneza), proces nastanka nakaznosti u ljudi, životinja ...

tetanus

tetanus (lat. tetanus < grč. τέτανος: napetost, grč), akutna, često smrtonosna zarazna bolest koja se ...

tromboflebitis

tromboflebitis (tromb + flebitis) (thrombophlebitis), upala venske stijenke s nastankom ugruška krvi ...

upala

upala (inflamacija), lokalni ili opći obrambeni odgovor živoga tkiva na vanjske ili unutar. štetne podražaje. ...

žvale

žvale (angularni heilitis), napuknuća sluznice u kutovima usnica, koja bole pri govoru i žvakanju. Nastaju ...

|<  1  2  3  4 (5)