Upit anticiklona, pronađeno natuknica: 15

klima

klima (kasnolat. clima < grč. ϰλίμα: nagib; strana svijeta), podneblje; prosječno stanje atmosfere, ...

meridijansko strujanje

meridijansko strujanje (meridionalna cirkulacija). 1. Kružno strujanje u Zemljinoj atmosferi uzduž meridijana ...

monsun

monsun (engl. monsoon < port. monção, prema arap. mausim: godišnje doba), vjetar koji se pojavljuje ...

naoblaka

naoblaka, pokrivenost neba oblacima bez obzira na njihovu vrstu i visinu. U meteorologiji, kada se procijeni ...

vrtlog

vrtlog, spiralno strujanje fluida, prašinaste tvari, električne struje i dr. oko točke ili osi. Vrtložne ...

|<  1 (2)