Upit antiohijski, pronađeno natuknica: 17

Aecije Antiohijski

Aecije Antiohijski →  aetije antiohijski ...

Aetije Antiohijski

Aetije Antiohijski (grčki Ἀέτıoς ὁ Ἀντιοχεύς, Aétios ho Antiokheús, latinizirano Aetius Antiochenus), ...

Heliodor Antiohijski

Heliodor Antiohijski (grčki Ἡλιόδωρος, Hēliódōros), prvi dvorjanin sirijskoga vladara Seleuka IV. Filopatora ...

Ignacije Antiohijski sv.

Ignacije Antiohijski, sv. (lat. Ignatius, grč. Ἰγνάτıος, Ignátios), crkveni otac, biskup i mučenik (? ...

apostolski oci

apostolski oci, noviji naziv za skupinu ranokršćanskih pisaca I. i početka II. st. za koje se smatra ...

jakobiti (religija)

jakobiti, sirijski monofizitski kršćani, članovi Jakobitske crkve (danas Sirijska pravoslavna crkva). ...

kršćanstvo

kršćanstvo (grč. χρıστıανıσμός, lat. christianismus), monoteistička svjetska religija, obuhvaća brojne ...

Melecije, sv.

Melecije, sv. (Melecije iz Antiohije, lat. Meletius), antiohijski patrijarh (Melitena, Mala Armenija, ...

melkiti

melkiti (prema sirskom malkō: car, kralj), kršćani istočnoga obreda u Siriji, Palestini i Egiptu, koji ...

mučenik

mučenik (lat. martyr, grč. μάρτυς: svjedok), u kršćanstvu, osoba mučena i ubijena zbog kršćanske vjere; ...

(1)  2