Upit antiohijski, pronađeno natuknica: 17

Nestorije

Nestorije (grčki Nεστόριος, Nestόriοs), antiohijski monah i teolog (Germanicia, danas Kahramanmaraş ...

patrijarhat

patrijarhat (srednjovj. lat. patriarchatus). 1. Oblik društvene organizacije koju obilježava institucionalizirana ...

patristika

patristika (crkv. lat. patristica, prema lat. pater: otac), razdoblje crkvenih otaca i drugih kršćanskih ...

Pavao iz Samosate

Pavao iz Samosate, antiohijski biskup i teolog (?, oko 200 – ?, nakon 273). Biskupom je postao oko 260. ...

pravoslavne crkve

pravoslavne crkve, istočnokršćanske crkve koje priznaju nauk sedam prvih ekumenskih koncila (osim Istočnih ...

Smbat

Smbat [səmba't] (Sempat), armenski povijesni pisac i pravnik (?, 1208 – ?, 1276). Brat Hetuma I., kralja ...

unijati

unijati (rus., prema unija: unija), u crkvenoj povijesti, pripadnici neke istočnokršćanske crkve koja ...

|<  1 (2)