Upit antipsihotici, pronađeno natuknica: 5

antipsihotici

antipsihotici (anti- + psihoza) →  psiholeptici ...

neuroleptici

neuroleptici (neuro- + grč. ληπτός, od λαμβάνειν: hvatati) (antipsihotici, ataraktici), lijekovi s terapijskim ...

psihofarmaci

psihofarmaci (psiho- + grč. φάρμαϰον: lijek; ljekovita biljka) (psihotropne ljekovite tvari), lijekovi ...

reaktivna psihoza

reaktivna psihoza (psihogena psihoza, situacijska psihoza), akutni psihotični poremećaj što se javlja ...

trankvilizanti

trankvilizanti (trankvilizatori) (prema engl. tranquillizer, od lat. tranquillus: miran, spokojan), ...