Upit apsorpcija, pronađeno natuknica: 39

jetra

jetra (novolat. hepar, lat. iecur, grč. ᾗπαρ), organ koji u životinja sudjeluje u razgradnji i asimilaciji ...

kemijska analiza

kemijska analiza, skup analitičkih tehnika i metoda za određivanje kemijskog sastava i strukture neke ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

Kirchhoffov zakon zračenja

Kirchhoffov zakon zračenja [ki'r62179xɔf~] (po Gustavu Robertu Kirchhoffu), fizikalni zakon prema kojemu ...

kromofor

kromofor (kromo- + -for), nezasićena atomska skupina koja uzrokuje obojenost organskih spojeva, npr. ...

Lenard, Philipp

Lenard [le:'nart], Philipp, njemački fizičar (Bratislava, 7. VI. 1862 – Messelhausen, 20. V. 1947). ...

magnetska rezonancija

magnetska rezonancija, pojačana apsorpcija elektromagnetskoga zračenja pri prijelazu između magnetskih ...

malapsorpcija

malapsorpcija (lat. malus: loš, zao + apsorpcija), nedovoljna apsorpcija hranjivih tvari (bjelančevina, ...

Mliječna staza

Mliječna staza (Kumova slama), spiralna galaktika u kojoj se nalazi Zemlja. Unutar Mliječne staze stalna ...

Mössbauer, Rudolf Ludwig

Mössbauer [mœ'sbauəɹ], Rudolf Ludwig, njemački nuklearni fizičar (München, 31. I. 1929 – München, 14. IX. 2011). ...

|<  1 (2)  3  4