Upit areometar, pronađeno natuknica: 3

areometar

areometar (grč. ἀραıός: rijedak + -metar), naprava za mjerenje gustoće tekućina, zatvorena staklena ...

Baumé, Antoine

Baumé [bomẹ'], Antoine, francuski kemičar (Senlis, 26. II. 1728 – Charenton-le-Pont, 15. X. 1804). Usavršio ...

laktodenzimetar

laktodenzimetar (lat. lac, genitiv lactis: mlijeko + densus: gust + -metar), areometar za određivanje ...