Upit arheologija, pronađeno natuknica: 55

Parrot, André

Parrot [paʀọ'], André, francuski arheolog (Désandans, 15. II. 1901 – Pariz, 24. VIII. 1980). Studirao ...

poststrukturalizam

poststrukturalizam, pojam koji se odnosi na idejno područje i način mišljenja što su ga zacrtali francuski ...

povijest

povijest (historija, od lat. historia < grč. ἱστορία: ispitivanje; obavijest; znanost; opisivanje, pripovijedanje), ...

Pulszky, Ferenc

Pulszky [pu'lski], Ferenc, madžarski publicist (Eperjes, 17. IX. 1814 – Budimpešta, 9. IX. 1897). Zastupnik ...

Rebić, Adalbert

Rebić, Adalbert, hrvatski bibličar (Klenovec Humski kraj Huma na Sutli, 23. I. 1937 – Zagreb, 20. II. 2014). ...

Renfrew, Colin

Renfrew [re'nfru:], Colin, britanski arheolog (Stockton-on-Tees, 25. VII. 1937). Diplomirao (1962) i ...

ronjenje

ronjenje, boravak pod vodom uz zadržavanje daha ili uz pomoć uređaja koji omogućuju disanje. Povezano ...

speleologija

speleologija (lat. spelaeum < grč. σπήλαιον: špilja + -logija), znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ...

stratigrafija

stratigrafija (lat. stratum: pokrivač + -grafija), grana geologije koja proučava sedimentne stijene ...

strukturalizam

strukturalizam (franc. structuralisme, prema structure: struktura), teorija i metodologija proučavanja, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6