Upit arhitektura, pronađeno natuknica: 182

Alembert, Jean Baptiste Le Rond d’

Alembert [al8118bε:'ʀ], Jean Baptiste Le Rond d’, francuski filozof, znanstvenik, fizičar, matematičar ...

ambijentalna umjetnost

ambijentalna umjetnost (engl. environmental art), umjetnička praksa oblikovanja određenoga prostora ...

andske civilizacije

andske civilizacije, naziv za kulture južnoameričkih Indijanaca na području Anda i peruanske obale u ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Argan, Giulio Carlo

Argan [~ga'n], Giulio Carlo, talijanski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, teoretičar i političar ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet (akronim AF), visokoškolska ustanova, jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ...

Australija (država)

Australija ili Australski Savez (Australia/Commonwealth of Australia), savezna država na australskom ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >