Upit atomistika, pronađeno natuknica: 1

atomistika

atomistika, proučavanje strukture i međudjelovanja atoma. (→  atomska i molekularna fizika) ...