Upit atomski laser, pronađeno natuknica: 6

atomski laser

atomski laser, uređaj koji proizvodi snop koherentnih atoma iz Bose-Einsteinova kondenzata, posebnoga ...

atomska optika

atomska optika, grana atomske i molekularne fizike u kojoj se primjenom međudjelovanja atoma i laserske ...

Ketterle, Wolfgang

Ketterle [ke'təɹlə], Wolfgang, njemački fizičar (Heidelberg, 21. X. 1957). Diplomirao (1982) i doktorirao ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomski sat

atomski sat, uređaj za mjerenje vremenskih intervala mjerenjem frekvencije onoga elektromagn. zračenja ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...