Upit augmentativ, pronađeno natuknica: 4

augmentativ

augmentativ (prema kasnolat. augmentatio: povećavanje), a) uvećanica ili povećanica, imenica koja je ...

deminutiv

deminutiv (kasnolat. deminutivus, od deminuere: umanjiti), umanjenica, riječ (imenica, pridjev, glagol ...

lampion

lampion (franc. < tal. lampione, augmentativ od lampa: svjetiljka; svjetlo), svjetiljka načinjena od ...

maskeron

maskeron (talijanski mascherone, augmentativ od maschera: maska), plastični ukras u obliku čovječjega ...