Upit austroslavizam, pronađeno natuknica: 4

austroslavizam

austroslavizam, politički program koji opstanak cjelovite Habsburške Monarhije gaji kao interes Slavena ...

panslavizam

panslavizam (pan- + slavizam, prema Slaveni) ili sveslavenstvo, politička ideja koja polazi od stajališta ...

Štúr, Lʼudovít

Štúr [štu:r], Lʼudovít, slovački književnik i političar (Uhrovec, 29. X. 1815 – Modra, 12. I. 1856). ...

Utješenović Ostrožinski, Ognjeslav

Utješenović Ostrožinski, Ognjeslav, hrvatski pjesnik i političar (Ostrožin kraj Gline, 21. VIII. 1817 ...