Upit autokracija, pronađeno natuknica: 3

autokracija

autokracija (lat. autocratia iz grč. αὐτοϰράτεıα), samovlada, samodržavlje, samovolja. Oblik vladavine ...

Brzezinski, Zbigniew Kazimierz

Brzezinski [bžezi'nski], Zbigniew Kazimierz, američki politolog i političar poljskog podrijetla (Varšava, ...

Tullock, Gordon

Tullock [tʌ'lək], Gordon, američki ekonomist (Rockford, 13. II. 1922 – Des Moines, 3. XI. 2014). Nakon ...