Upit bacitracin, pronađeno natuknica: 2

bacitracin

bacitracin (baci[l] + Tracy: prezime pacijentice u čijoj je krvi pronađen Bacillus subtilis), polipeptidni ...

antibiotici

antibiotici (anti- + grč. βıωτıϰός: životni), lijekovi koji se rabe za liječenje bolesti uzrokovanih ...