Upit barometar, pronađeno natuknica: 14

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

Auzout, Adrien

Auzout [ozu'], Adrien, francuski astronom, fizičar i matematičar (Rouen, 28. I. 1622 – Rim, 23. V. 1691). ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

horror vacui

horror vacui [ho'r:or va'kui:] (lat.), strah pred prazninom. U srednjovjekovnoj aristotelovskoj fizici ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

Kraus, Karl

Kraus, Karl, austrijski publicist, dramatičar i pjesnik (Jičín, Češka, 28. IV. 1874 – Beč, 12. VI. 1936). ...

luminiscencija

luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje, prema lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost), ...

manometar

manometar (franc. manomètre, prema grč. μανός: tanak, rijedak + -metar) (tlakomjer), naprava za mjerenje ...

Morland, Samuel

Morland [mɔ:'lənd], Samuel, engleski matematičar, fizičar i izumitelj (Sulhamstead Banister, oko 1625 ...

Pascal, Blaise

Pascal [paska'l], Blaise, francuski filozof, matematičar, izumitelj i fizičar (Clermont, danas Clermont-Ferrand, ...

(1)  2