Upit barthes, pronađeno natuknica: 21

označivanje

označivanje (franc. signification), pojam kojim se u semiotici naziva odnos između znaka i predmeta ...

pisanje

pisanje (franc. écriture), pojam što su ga u književnu teoriju uveli francuski teoretičar i kritičar ...

postmodernizam

postmodernizam (post- + modernizam), pojam izveden iz pojma postmodernosti. Upotrebljava se, u širokom ...

sekvenca

sekvenca (njem. Sequenz < kasnolat. sequentia: ono što slijedi, posljedice). 1. U filmu, skupina kadrova ...

struktura

struktura (lat. structura: ustroj, gradnja). 1. Način kako je neka cjelina složena od svojih elemenata ...

strukturalizam

strukturalizam (franc. structuralisme, prema structure: struktura), teorija i metodologija proučavanja, ...

Šojat-Kuči, Ivana

Šojat-Kuči, Ivana, hrvatska književnica i prevoditeljica (Osijek, 26. II. 1971). Studirala matematiku ...

tekstualnost

tekstualnost, u najužem smislu, pisanost teksta. U strukturalističkoj i poststrukturalističkoj književnoj ...

učinak

učinak (lat. effectus), posljedica nečega, ono što postoji po drugome kao rezultat neke radnje ili misli. ...

užitak

užitak, osjećaj zahvaćanja ili posjedovanja neke stvari koji je praćen divljenjem, radošću ili zadovoljstvom. ...

|<  1 (2)  3