Upit baze, pronađeno natuknica: 175

baze

baze (njem. Base < lat. basis < grč. βάσıς), hidroksidi elektropozitivnih elemenata, najčešće alkalijskih ...

acidimetrija

acidimetrija (lat. acidum: kiselina + -metrija), u analitičkoj kemiji, metoda za kvantitativno određivanje ...

administrator

administrator (lat.). 1. Osoba koja upravlja (administrira), npr. u nekoj ustanovi; upravitelj, nadzornik. 2. ...

Afganistan

Afganistan (perzijski Afghānestān; Islamska Republika Afganistan/Yomhūrī-ye Eslāmī-ye Afghānestān), ...

Alaska (savezna država)

Alaska [əlæ'skə] (od eskimske riječi alakšak: veliko kopno) ili Aljaska (udomaćeno), savezna država ...

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

alkalimetrija

alkalimetrija (alkalije + -metrija), u analitičkoj kemiji, metoda za kvantitativno određivanje kiselina ...

alkaloidi

alkaloidi, prirodni organski spojevi koji sadrže dušik, obično unutar heterocikličkog prstena. Sekundarni ...

amfoternost

amfoternost (grč. ἀμφότερος: i jedan i drugi, obostrani), svojstvo nekih tvari da, već prema sredstvu ...

Anaksimandar iz Mileta

Anaksimandar iz Mileta (grčki Ἀναξίμανδρος, Anaksímandros), grčki filozof (?, oko 611. pr. Kr. – ?, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >