Upit baze, pronađeno natuknica: 176

panašira

panašira (franc. panachure), pojava svijetlih pjega na listovima zelenih biljaka. Nastaje zbog nedostatka ...

Paraná (grad)

Paraná [~na'], glavni grad pokrajine Entre Ríos, sjeveroistočna Argentina; 247 139 st. (2010). Leži ...

parfem

parfem (francuski parfum: miomiris < talijanski profumo < latinski per fumum: kroz dim), koncentrirana ...

partizansko ratovanje

partizansko ratovanje, oblik oružane borbe u kojoj se izbjegava frontalni sukob s nadmoćnijim protivnikom, ...

pentaedar

pentaedar (prema grč. πέντεδρος: peterostran), peteroplošnik, poliedar omeđen s 5 ploha, npr. četverostranu ...

piramida

piramida (lat. pyramis, genitiv pyramidis < grč. πυραμίς, genitiv πυραμίδος). 1. Naziv za monumentalne ...

piridin

piridin (prema grč. πῦρ: vatra, žar), aromatski heterociklički spoj baznoga karaktera, C5H5N. Bezbojna ...

pirimidin

pirimidin (piridin + imid), šesteročlani heterociklički spoj s dva dušikova atoma u prstenu, C4H4N2, ...

Plinije Sekundo Stariji, Gaj

Plinije Sekundo Stariji, Gaj (latinski Gaius Plinius Secundus Maior [ga:'i·us pli:'ni·us seku'ndus ma:'jor]), ...

pobočje

pobočje, skup svih bočnih strana (pobočki) prizme. Također i skup svih pobočnih ploha piramide koje ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18