Upit baze, pronađeno natuknica: 176

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...

postament

postament (njemački Postament, prema talijanski postare: smjestiti), podnožje stupa ili kipa, sastoji ...

potencija

potencija (lat. potentia). 1. Općenito: snaga, moć za izvedbu nekoga djelovanja. 2. U matematici, ...

presumpcija

presumpcija ili predmnjeva (lat. praesumptio: pretpostavka), zakonsko pravilo koje uz utvrđenje o postojanju ...

pretraživanje informacija

pretraživanje informacija, traženje i izdvajanje nekoga podatka iz velikoga skupa pohranjenih podataka, ...

prizma

prizma (kasnolat. prisma < grč. πρίσμα, od πρίειν: piliti, rezati). 1. Geometrijsko tijelo, poliedar ...

pufer

pufer (njem. Puffer) (puferska ili tamponska otopina), otopina kojoj se može dodati manja količina vodikovih ...

purini

purini (njem. Purin, prema lat. purum [acidum] urinum: čista mokraćna [kiselina]), bezbojne kristalinične ...

Qaanaaq

Qaanaaq [qa:na:'q], gradić na sjeverozapadnoj obali Grenlanda, Danska; 623 st. (2017). Uz manji Siorapaluk, ...

Rab (otok)

Rab, otok u sjevernom Jadranu, između kopna na istoku, Krka na sjeveru, Cresa na zapadu i Paga na jugu; ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18