Upit baze, pronađeno natuknica: 176

sonar

sonar (prema engl. Sound Navigation and Ranging: navigacija i određivanje udaljenosti s pomoću zvuka), ...

Srebrenica

Srebrenica, grad u istočnoj Bosni, 35 km jugoistočno od Zvornika, BiH (Republika Srpska); 2410 st. (2013; ...

stereofotogrametrija

stereofotogrametrija (stereo- + fotogrametrija), poseban vid fotogrametrije, tehnika određivanja oblika ...

stožac (matematika)

stožac (konus, čunj), geometrijsko tijelo, dio prostora omeđen jednim plaštem stožaste plohe, kojoj ...

strana

strana, ploha koja omeđuje trodimenzijske geometrijske tvorevine. Kocka ima šest strana koje su kvadrati. ...

stup

stup, u graditeljstvu, slobodan okomiti potporanj u obliku valjka, koji prenosi teret nadgrađa na čvrstu ...

Svalbard

Svalbard [sva:'lbar], otočna skupina u Arktičkome oceanu, između Grenlanda i Nove zemlje; 61 022 km2, ...

svemirski teleskop

svemirski teleskop, svemirska letjelica u orbiti oko Zemlje ili drugih nebeskih tijela, opremljena kamerama, ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...

šajka

šajka. 1. Drveni ratni brod na vesla u uporabi na rijekama crnomorskoga slijeva od XI. do XVIII. st. ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18