Upit baze, pronađeno natuknica: 175

Kuba (država)

Kuba (República de Cuba), srednjoamerička država i najveći otok (Cuba) u skupini Velikih Antila; pruža ...

kugla

kugla (njem. Kugel). 1. Geometrijsko tijelo, omeđeno sferom; skup točaka prostora kojima udaljenost ...

kulturni materijalizam

kulturni materijalizam. 1. Jedan od teorijskih smjerova sociokulturne antropologije druge polovice XX. st., ...

lezena

lezena ili lizena (tal. lesena < vulgarni lat. *laxeuma < grč. λάξευμα: izradak u kamenu), vertikalna ...

Liberija

Liberija (Republic of Liberia), država u zapadnoj Africi, između Sijera Leonea na zapadu (duljina granice ...

Libija

Libija (Dawlat Lībya; Država Libija), država u sjevernoj Africi, između Egipta (duljina granice 1115 km) ...

logaritam

logaritam (znanstveni lat. logarithmus, od grč. λόγος: račun i ἀρıϑμός: broj) nekoga broja x, u odnosu ...

lužine

lužine, u prvotnom značenju, tekućine dobivene izluživanjem, osobito alkalne otopine dobivene izluživanjem ...

marksistička kritika

marksistička kritika, književnoteorijska škola koja svojim interesom za promjenu društva premašuje granice ...

Maroko

Maroko (Al-Mamlaka al-Maġribīya; neslužbeno al-Magrib), država u sjeverozapadnoj Africi, na obali Atlantskog ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >