Upit bentoskop, pronađeno natuknica: 2

bentoskop

bentoskop (grč. βένϑος: dubina + -skop) →  batisfera ...

batisfera

batisfera (bati- + -sfera), neautonomna ronilica u obliku čelične kugle za istraživanja u većim morskim ...