Upit benzen, pronađeno natuknica: 24

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

disproporcioniranje

disproporcioniranje (prema disproporcija), kemijska reakcija u kojoj se kemijski spoj istodobno oksidira ...

Faraday, Michael

Faraday [fæ'rədei], Michael, britanski fizičar i kemičar (Newington, 22. IX. 1791 – Hampton Court, 25. VIII. 1867). ...

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

naftni derivati

naftni derivati, proizvodi rafinerijske preradbe nafte, ponajprije proizvodi atmosferske i vakuumske ...

nezasićeni spojevi

nezasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju dvostruke ili trostruke veze ...

otapala

otapala, kapljevine koje mogu otapati različite tvari i stvarati otopine. U širem smislu, u otapala ...

otrovanje

otrovanje (intoksikacija), oštećenje zdravlja koje nastaje djelovanjem različitih prirodnih ili sintetskih ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

|<  1 (2)  3