Upit benzin, pronađeno natuknica: 28

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

naftni derivati

naftni derivati, proizvodi rafinerijske preradbe nafte, ponajprije proizvodi atmosferske i vakuumske ...

NYMEX

NYMEX [ni'meks] (akronim od New York Mercantile Exchange), američka robna burza osnovana 1872. Burzu ...

oktanski broj

oktanski broj (prema lat. octo < grč. ὀϰτώ: osam), pokazatelj kakvoće goriva za Ottove motore, mjera ...

Ottov motor

Ottov motor, motor s unutarnjim izgaranjem kojemu se goriva smjesa u cilindru pali električnom iskrom ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

Ploče

Ploče, grad i luka u Dalmaciji; 5871 st. (2011). Leži u području neretvanske delte, uz Jadransku magistralu ...

prirodni plin

prirodni plin, smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ...

rafinerija

rafinerija (njem. Raffinerie < franc. raffinerie), industrijsko postrojenje u kojem se sirovine ili ...

reformiranje benzina

reformiranje benzina, pretvorba benzina dobivenog atmosferskom destilacijom nafte niskog oktanskoga ...

|<  1 (2)  3