Upit bit, pronađeno natuknica: 267

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

Dalmacija

Dalmacija, povijesno-geografska regija u južnoj Hrvatskoj; u granicama Hrvatske obuhvaća oko 13 000 km2 ...

definicija

definicija (latinski definitio: ograničenje, određenje), u logici, izraz kojim se određuje sadržaj nekog ...

devalvacija

devalvacija (engl. devaluation, od de- + lat. valere: vrijediti), zakonsko sniženje intervalutarne vrijednosti ...

dharma

dharma (sanskrt.: ono što drži, obdržava, od dhr: držati, nositi). 1. U hinduističkoj tradiciji pojam ...

diferencijalni račun

diferencijalni račun, područje matematičke analize koje ispituje funkcije koristeći se njihovim derivacijama, ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

Dilthey, Wilhelm

Dilthey [di'ltai], Wilhelm, njemački filozof i teolog (Biebrich, danas Wiesbaden-Bibrich, 19. XI. 1833 ...

divovski magnetootpor

divovski magnetootpor (gigantski magnetootpor, također GMR, od engl. giant magnetoresistance), pojava ...

duh

duh (hebrejski ruah, grčki πνεῦμα, latinski spiritus). 1. U svakodnevnom govoru, sveukupnost psihičkih ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|