Upit boje, pronađeno natuknica: 1018

zujare

zujare (Calliphoridae), por. kukaca dvokrilaca (Diptera); većinom su to krupne muhe (oko 12 mm), plave ...

zvišci

zvišci (Phylloscopus), rod ptica pjevica iz por. grmuša (Sylviidae). Žive u visokim šumama, hrane se ...

zvjezdani katalog

zvjezdani katalog, popis zvijezda i drugih svemirskih objekata, poredanih prema zvjezdanim koordinatama ...

željezno doba

željezno doba, posljednje tehnološko i kulturno razdoblje prapovijesti, obilježeno razvojem metalurgije ...

željezo

željezo, simbol Fe (lat. ferrum), kemijski element (atomski broj 26, relativna atomska masa 55,847) ...

žig

žig, zaštićeni znak pravne ili fizičke osobe kojoj pripada isključivo pravo da proizvode, koji su označeni ...

žirafa

žirafa (franc. girafe < tal. giraffa < arap. zarāfa) (Giraffa camelopardalis), sisavac preživač iz ...

živa

živa, simbol Hg (lat. hydrargyrum), kemijski element (atomski broj 80, reltivna atomska masa 200,59), ...

živčani bojni otrovi

živčani bojni otrovi, najtoksičnija skupina smrtonosnih bojnih otrova koji izazivaju teške poremećaje ...

živina svjetiljka

živina svjetiljka, električni izvor svjetlosti koja nastaje pri lučnom električnom izboju (pražnjenju) ...

|<  < (101)  102