Upit bojna, pronađeno natuknica: 42

bojna

bojna, bataljun, osnovna taktička postrojba pretežito kopnene vojske (pješaštva, topništva, oklopništva ...

Bojna

Bojna, selo na Banovini, 18 km jugozapadno od Gline; 28 st. (2011). Leži na krajnjim zapadnim ograncima ...

bojna kola

bojna kola, u starom vijeku, dvokolica s konjskom vučom, koja se rabila kao borbeno sredstvo; pojavila ...

bojna sjekira

bojna sjekira, najstarije i najraširenije hladno oružje za blisku borbu. Sastoji se od dužeg ili kraćeg ...

Addison, Joseph

Addison [æ'disən], Joseph, engleski književnik, novinar i političar (Milstone, 1. V. 1672 – London, ...

avarsko-slavenska kultura

avarsko-slavenska kultura, srednjovjekovna kultura raširena uglavnom u Panoniji od druge polovice VI. ...

bojni krstaš

bojni krstaš, brzi ratni brod kojemu je oklopna zaštita smanjena zbog jačeg pogona i veće brzine; namijenjen ...

carpentum

carpentum [karpe'ntum] (lat.), antička dvoprežna kola s dva kotača, natkrivena krovom; bojna kola Kelta ...

flota

flota (tal. flotta < franc. flotte; srednjoniskonjem. i srednjoniz. vlōte), u najširem značenju, skup ...

Hektor (religija)

Hektor (grč. Ἕϰτωρ, Héktōr), u grčkoj mitologiji, sin Prijamov i Hekubin, muž Andromahin i otac Astijanaksov. ...

(1)  2  3  4  5